ارائه تخفیف‌های کاذب در برخی فروشگاه‌های اینترنتی
16 اردیبهشت 1397

ارائه تخفیف‌های کاذب در برخی فروشگاه‌های اینترنتی

برخی از فروشگاههای اینترنتی با اعلام تخفیف‌های کاذب کام مشتریان را به تلخی می‌کشانند